English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Thanh Toán

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch thanh toán, kế hoạch thu chi cho toàn Công ty

- Lập chứng từ thu, chi tiền mặt

- Báo cáo thu, chi

- Theo dõi, xác nhận công nợ tạm ứng của CBCNV

- Rút và nộp tiền tài khoản ngân hàng

- Thực hiện các giao dịch với ngân hàng (UNC, mua ngoại tệ...)

Yêu cầu công việc

- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm 

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

- Ưu tiên các bạn có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú gần Khu công nghiệp Tân Bình, Quận Tân Phú, Tp.HCM

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương