English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

kế toán thanh toán

Mô tả công việc

Quy trình thanh toán

- Nhận chứng từ thanh toán từ phòng thu mua, cám gạo

- Cập nhật, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên sổ sách kế toán.

Tổng Hợp Thanh Toán

- Lên công nợ phải trả cho từng nhà cung cấp hàng ngày và gửi lại công nợ cho phòng thu mua và cám gạo hàng tuần.

- Thanh toán công nợ đã được duyệt đúng chính xác

- Theo dõi tuổi nợ của nhà cung cấp

Thu chi tiền ngân hàng và tiền mặt

- Chi khoản tạm ứng, các khoản khác theo chứng từ đã được duyệt

- Theo dõi hoàn ứng của nhân viên

- Đối chiếu thu chi tiền mặt hàng ngày với thũ quỹ

- In và lưu chứng từ theo quy định

Yêu cầu công việc

Cao đẳng trở lên

Có xe đưa rước từ Sài Gòn

Ưu tiên kinh nghiệm

Kế toán và chuyên ngành liên quan

Kỹ năng chuyên môn: vi tính

Khả năng: Chịu được áp lực công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương