English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Thanh Toán

Mô tả công việc

- Hoạch toán- Kiểm tra chứng từ của Công ty, làm báo cáo, dự trù chi phí

- Lập chứng từ: Phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi. Liên quan đến thanh toán các khoản chi phí, tạm ứng, chi phục vụ công việc... và chứng từ ghi sổ liên quan đến ghi nhận công nợ và phân bổ chi phí.- Kiểm tra các khoản thanh toán theo quy định của Công ty trước khi lập phiếu chi hoặc UNC- Vào các phiếu chi và các phiếu kế toán đã được duyệt- Kiểm tra, đối chiếu thu nợ tạm ứng và các khoản công nợ nội bộ khác- Định kỳ kiểm tra Báo cáo ngân sách các phòng ban- Lưu trữ chứng từ theo quy định của Công ty- Định kỳ đối chiếu quỹ- Trình ký chứng từ- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và BGĐ

Yêu cầu công việc

• Hưởng đầy đủ quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.• Được đào tạo trong công việc.• Tham gia các sự kiện party hằng năm của công ty.• Nghỉ phép, nghỉ Lễ theo quy định của luật lao động.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép