To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế toán Thanh toán

CÔNG TY DỊCH VỤ NHÂN SỰ ĐỈNH CAO - HR SERVICE
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Tăng lương
  • Công tác phí

Job requirement

- Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý, hợp lệ bộ hồ sơ thanh toán phát sinh của các dự án đầu tư theo đúng quy định của Công ty.

- Thực hiện thanh toán các chi phí phát sinh của Công ty.

- Hạch toán và chốt số liệu kế toán trên phần mềm kế toán

- Kiểm soát công nợ phải thu và phải trả

- Trích khấu hao tài sản

- Theo dõi, đôn đốc công nợ tạm ứng nhân viên

- Đối chiếu, báo cáo công nợ, tạm ứng, NCC, khác, các bộ phận liên quan theo phân công.

- Tổng hợp các báo cáo liên quan chi phí

- Một số công việc khác theo yêu cầu của Kế Toán Trưởng

Job requirement

-        Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán, kinh tế, tài chính.

-        Chấp nhận sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo

-        Có tư duy và khả năng bao quát công việc chung

-        Linh động, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, cẩn thận , tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực công việc.

-        Có khả năng phân tích, tổng hợp và viết báo cáo

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: 22 - 29
  • job_jobs_detail_job_gender: Female
  • Job type: Permanent

Company Overview

BAN ĐẦU TƯ NĂNG LƯƠNG & KHOÁNG SẢN EMI

Number of employees: 100-499

Chúng tôi là một công ty hàng đầu trong mảng năng lượng tái tạo với môi trường làm việc năng động, được tiếp xúc cùng nhiều chuyên gia đầu ngành và phúc... View more

Kế toán Thanh toán

CÔNG TY DỊCH VỤ NHÂN SỰ ĐỈNH CAO - HR SERVICE