English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Tài Sản Cố Định

Mô tả công việc

- Quản lý và theo dõi tài sản cố định (TSCĐ), công cụ dụng cụ (CCDC), hàng tồn kho (HTK) của Tổng bộ và các chi nhánh về số lượng, giá trị, tình trạng,...

- Nhận, kiểm tra, ghi nhận vào hệ thống, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến TSCĐ, CCDC, HTK (mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán,..).

- Trích khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí trả trước theo định kỳ.

- Thực hiện công tác kiểm kê TSCĐ, CCDC theo định kỳ.

- Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành Kế Toán – Kiểm toán.

- Có kinh nghiệm làm kế toán TSCĐ từ 2 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kế toán tài sản cố định.

- Biết sử dụng phần mềm kế toán, ưng tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán FastFAST.

- Sử dụng thành thạo Excel và các phần mềm văn phòng.

- Chịu được áp lực cao.

- Có năng lực giao tiếp, điều tiết tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép