To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Công ty Cổ Phần Nest Art
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Theo dõi hàng hóa, nguyên vật liệu mua về, nợ công với nhà cung cấp, chuyên số liệu về kế toán trưởng.
 • Theo dõi, phản ánh, hoạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại nhà máy. Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó.
 • Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.
 • Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng bán trên cơ sở có định mức nguyên liệu, vật tư nhân công, khấu hao tài sản…
 • Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán, bảo mật số liệu kế toán.
 • Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.
 • Thực hiện các công tác quản lý kho
 • Kết hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết công việc

Job requirement

C1. Yêu cầu về bằng cấp/ chứng chỉ.
1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành: Kế toán - Kiểm toán.
2. Trình độ vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
C2. Yêu cầu về kinh nghiệm/ kiến thức
1. Từ 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế toán sản xuất.
2. Hiểu biết về Chính sách Luật pháp, nghiệp vụ Kế toán và Chế độ Kế toán của Việt Nam.
3. Có sự hiểu biết về các loại hàng hóa, vật tư ngành hàng yến, thực phẩm,..

4. Kỹ năng thu nhập thông tin , số liệu kế toán, thống kê tổng hợp, lập báo cáo.

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ Phần Yến sào Nha Trang

www.ysnt.com.vn Number of employees: 100

Với đam mê nghiên cứu, cùng khao khát đưa giá trị nguồn dinh dưỡng tuyệt vời của Yến Sào Việt Nam lên tầm cao mới, Công ty Cổ phần YSNT tự hào là là đơn... View more

KẾ TOÁN SẢN XUẤT

Công ty Cổ Phần Nest Art