English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán Quản trị

Mô tả công việc

1. Thực hiện nghiệm vụ kế toán thanh toán:

a. Kiểm tra, soát xét các đề nghị thanh toán/tạm ứng/ cho đối tác, khách hàng và CBNV trong công ty trước khi trình Kế toán trưởng ký;

b. Lập phiếu thu, chi tiền mặt, chuyển khoản trình Kế toán trưởng ký và đưa Thủ quỹ chi;

c. Theo dõi, đôn đốc và kiểm soát các khoản tạm ứng, công nợ nội bộ, giữa các công ty trong Tập đoàn;

d. Hàng tuần kết hợp với Thủ quỹ kiểm kê quỹ tiền mặt tại két, gửi báo cáo số dư tiền mặt, TGNH cho BLĐ.

2. Xuất hóa đơn bán hàng:

a. Tiếp nhận hồ sơ, thông tin từ các bộ phận liên quan;

b. Kiểm tra , rà soát thông tin và tiến hành xuất hóa đơn cho khách hàng và hạch toán nghiệp vụ phát sinh theo quy định;

c. Lưu trữ hóa đơn bán ra.

3. Thực hiện công tác kế toán công nợ phải thu:

a. Làm hồ sơ thanh toán gửi chủ đầu tư;

b. Theo dõi tiến độ thu tiền của các hợp đồng, liên hệ với khách hàng thu tiền;

c. Có kế hoạch cảnh báo, phòng ngừa và hạn chế rủi do trong việc chậm thu hồi công nợ;

d. Đối chiếu công nợ với khách hàng;

4. Thực hiện chế độ lập kế hoạch – báo cáo công việc theo quy định.

5. Thực hiện công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Yêu cầu công việc

     Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính Kế toán

  • Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
  • Kiến thức chuyên môn: Nắm vững các nguyên tắc – chuẩn mực hạch toán kế toán trong doanh nghiệp; 
  • Kiến thức pháp luật: - Có kiến thức cơ bản về Luật Kế toán;- Có kiến thức hiểu biết Luật Thuế và các văn bản luật liên quan đến quy định về tài chính kế toán trong doanh nghiệp.​​
  • Kiến thức về tổ chức:- Hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của Công ty- Nắm được lĩnh vực kinh doanh của Công ty kinh doanh                 

 Kỹ năng/Khả năng:

  • Kỹ năng lập kế hoạch: Biết cách lập kế hoạch và báo cáo kết quả thực hiện công việc cá nhân 
  • Kỹ năng giao tiếp: Trình bày, truyền đạt (văn bản, lời nói) rõ ràng, súc tích, dễ hiễu.
  • Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề: Biết cách sử dụng các công cụ, phương pháp thích hợp để xác định vấn đề. 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép