English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán nội bộ tổng hợp

Mô tả công việc

 • Theo dõi hàng ngày, báo cáo thu chi và các khoản thanh toán
 • Tính lương thưởng và theo dõi các chế độ cho người lao động: hợp đồng lao động, BHXH, nghỉ phép, thai sản ....
 • Hỗ trợ giấy tờ cho kế toán thuế
 • Kiểm soát các hợp đồng đối tác và văn thư, giấy tờ khác

Yêu cầu công việc

 • Có laptop
 • Có trách nhiệm trong công việc
 • Biết sử dụng word, excel cơ bản, google drive (google docs và google sheet)
 • Về kinh nghiệm:
  • hoặc đã đi làm kế toán thực tế
  • hoặc đã học về kế toán (cao đẳng, đại học ... hoặc khóa học nghề) nếu chưa có kinh nghiệm

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép