English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán nhà hàng

Mô tả công việc

- Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán:

- Kiểm tra tính hợp lý, chính xác của các loại chứng từ, Hóa đơn

- Ghi chép, tính toán chính xác các thông tin: chi phí, hoạch tác thu nhập, thuế VAT, công nợ,... theo quy định của nhà hàng

- Kiểm soát giá cả hàng hóa nhập vào: Nhận báo giá hàng hóa của các nhà cung cấp thực phẩm, nước uống, nguyên vật liệu,... có liên quan

- Theo dõi sự biến động giá cả hàng hóa của các nhà cung cấp so với giá thị trường;

- Kiểm soát lượng hàng hóa đặt từ nhà cung cấp, đảm bảo cân đối với lượng hàng tồn hiện có

- Quản lý định mức tồn kho: kiểm tra số lượng thực phẩm, nguyên vật liệu xuất nhập tồn trên giấy tờ và so sánh với số lượng hàng hóa thực trong kho - Kiểm kê số lượng hàng hóa tồn trong kho, bếp ... và lập báo cáo cho cấp trên theo quy định

- Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong nhà hàng

- Theo dõi số lượng tài sản cố định, công cụ dụng cụ mua về và nhập vào phần mềm theo quy định

- Theo dõi sự tăng - giảm số lượng tài sản, công cụ dụng cụ hiện có của nhà hàng và cập nhật vào phần mềm

- Hạch toán khấu hao tài sản cố định, phân bổ công cụ dụng cụ, các chi phí liên quan khác và lập các bản báo cáo liên quan

- Lập các báo cáo liên quan theo quy định

- Báo cáo xuất - nhập, tồn thực phẩm, nguyên vật liệu của nhà hàng

- Báo cáo tình hình kinh doanh của nhà hàng, tình hình sử dụng hóa đơn của nhà hàng

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong buổi Phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán;

- Có kinh nghiệm làm kế toán nhà hàng;

- Từng làm trong môi trường nhà hàng;

- Chăm chỉ, hòa đồng.

* Làm việc tại Nhà hàng TAVOLA 1-5 Lê Duẩn, Quận 1

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép, - Đầy đủ theo chính sách pháp luật hiện hành