English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Ngân Hàng

Tập Đoàn Kim Tín

Được thành lập ngày 29/01/2000, khởi đầu từ một công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm vật liệu hàn, kim loại màu…Qua 15 năm hoạt động,  đến nay Kim Tín đã phát triển thành 1 tập đoàn gồm... Xem thêm

Quy mô: 1500
Người liên hệ: Ms. Nguyễn Thị Ánh Vĩ

Mô tả công việc

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán ngânhàng: nhập báo Có ngân hàng trên file Excel; nhập ủy nhiệm thu/chi của các Ngân hàng ( thanh toán L/C, nợ vay, chi phí, ...)

- Cân đối các tài khoản Ngân hàng, hàng tháng lập báo cáo số dư các tài khoản.

- Lưu trữ hồ sơ, chứng từ và chuyển giao đầy đủ cho ộ phận kế toán thuế và các Công ty con.

- Thực hiện các nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng: theo dõi dư nợ vay của Ngân hàng; làm bộ hồ sơ vay; khai báo hợp đồng vay, giải ngân Hợp đồng, thế chấp, giải chấp hợp đồng vay.

- Công việc được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán tài chính, ngân hàng ...

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

- Cận thận, có trí nhớ tốt, nhạy bén.

- Kinh nghiệm: ứu tiên cho ứng viên làm kế toán ngân hàng, am hiểu các nghiệp vụ tín dụng.

- Được đào tạo các nghiệp vụ trong suốt quá trình làm việc.