English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Ngân Hàng + Tiền Mặt

Mô tả công việc

  • Lập phiếu thu, chi. UNC ,...
  • Lập hồ sơ bảo lãnh tại các ngân hàng.
  • Kiểm tra số dư các tài khoản ngân hàng và làm bút toán chênh lệch tỷ giá các tài khoản ngân hàng.
  • Theo dõi số dư quĩ tiền mặt, đối chiếu số dư tiền mặt hàng ngày với thủ quĩ

Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học
  • Trình độ chuyên môn: Kế toán, Tài chính ngân hàng, Kinh tế,...
  • Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh - Trình độ basic
  • Kinh nghiệm thực tế: Có ít nhất 01 năm làm kế toán 

Yêu cầu khác

  • Cẩn thận, hiểu biết các thủ tục thanh toán không dùng tiền mặt, bảo lãnh, vay vốn,  các nguyên tắc thu phí, lãi vay ngân hàng, hiểu biết về nghiệp vụ ngoại thương và thanh toán quốc tế.
  • Khả năng giao tiếp tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương