English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán kiểm toán làm việc tại Bình Chánh

Mô tả công việc

1. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán, hồ sơ thanh toán trước khi trình hoặc báo cáo Kế toán trưởng.2. Kiểm tra, rà soát việc hạch toán kế toán từ kế toán các phần hành (Doanh thu, chi phí, hàng tồn kho, công nợ, ngân hàng..)3. Thực hiện rà soát, theo dõi công nợ phải thu, phải trả lien quan đến bán hàng và các chính sách thanh toán.4. Cập nhật thường xuyên các chính sách và chế đô kế toán mới.5. Tập hợp, phân tích số liệu và báo cáo theo sự chỉ đạo. Tổ chức lưu trữ, hoàn thiện chứng từ theo quy định của chế độ.6. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Nam/ nữ.- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần mềm kế toán chuyên dụng.- Kỹ năng logic, giải quyết vấn đề, kỹ năng quan sát, phán đoán, phân tích, tổng hợp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng soạn thảo văn bản, hợp đồng…..- Bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán một cách hợp lý, có hệ thống và chuyên nghiệp.- Bảo mật các tài liệu, số liệu kế toán của Công ty- Giao tiếp tốt, tự tin, thuyết trình tốt, khả năng làm việc độc lập, tương tác và phối hợp tốt.- Tác phong chững chạc, tính cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, thẳng thắn, nguyên tắc trong công việc.- Kinh nghiệm kế toán tối thiểu trên 2 năm (ưu tiên ứng viên đã kinh qua các công ty sản xuất).

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Tăng lương