English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Kiểm Soát Nội Bộ

Mô tả công việc

 • Thực hiện kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ, cập nhật chứng từ và kiểm soát thông tin tài chính của công ty
 • Lập báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá chi tiết và tổng hợp theo phạm vi được phân công bởi Trưởng phòng KSNB;
 • Thực hiện các thủ tục kiểm tra hậu kiểm toán để bảo đảm các kế hoạch hành động đã thỏa thuận trong báo cáo kiểm toán nội bộ được thực hiện đầy đủ;
 • Báo cáo cho Trưởng phòng KSNB các rủi ro, sai phạm xảy ra tại thực địa (trung tâm, cửa hàng, các phòng ban) và đề xuất các phương án khắc phục trong quá trình thực hiện kiểm soát;
 • Hỗ trợ Trưởng phòng Kiểm Soát nội bộ (KSNB) trong việc xây dựng hệ thống các biểu mẫu hồ sơ kiểm soát;
 • Tư vấn cho nhân viên các đơn vị/ phòng ban về các vấn đề liên quan tới tuân thủ, rủi ro và kiểm soát;
 • Tham gia điều tra các hoạt động trọng yếu, nghi ngờ có gian lận trong nội bộ công ty;
 • Thực hiện kiểm kê kho;
 • Thực hiện các công việc khác do cấp trên điều phối.

Yêu cầu công việc

 • Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán trở lên.
 • Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu tốt
 • Khả năng đánh giá, phân tích kế toán tài chính,
 • Kiến thức về các luật doanh nghiệp, luật kế toán có liên quan.
 • Kỹ năng truyền thông (bằng văn bản, lời nói) tốt
 • Kỹ năng sử dụng các thiết bị văn phòng thành thạo, sử dụng các ứng dụng văn phòng như Word, Excel, PowerPoint…
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm ở vị trí Kế toán tổng hợp hoặc 02 năm vị trí KSNB
 • Có thể đi công tác ngoại tỉnh.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép