English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Kho

Mô tả công việc

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán cụ thể:
 • Khi có phát sinh các nghiệp vụ phải lập đầy đủ và kịp thời các chứng từ như: phiếu nhập, phiếu xuất,…
 • Hạch toán doanh thu, giá vốn, công nợ
 • Theo dõi công nợ với các đối tác khách hàng
 • Tính giá xuất kho
 • Theo dõi, kiểm tra hàng hóa thường xuyên với thủ kho để đề xuất việc lập kế hoạch dự trữ hàng hóa
 • Kiểm kê hàng hóa thực tế
 • Lập các báo cáo kho, báo cáo nhập xuất tồn

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên
 • Có 01 năm kinh nghiệm làm kế toán kho
 • Thành thạo vi tính văn phòng.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép