Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan
Ngày cập nhật: 07/04/2021

Thông tin tuyển dụng

  • Nơi làm việc: Hậu Giang

    Mức lương:

  • Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán

    Hạn chót nộp hồ sơ:

  • Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

Chịu trách nhiệm kiểm soát tiêu hao sản xuất hiệu quả, kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo tính xác thực và hợp lý, báo cáo kịp thời các biến động bất thường để giảm thiểu rủi ro, giá thành sản phẩm hợp lý. Kiểm soát tài sản, hàng tồn kho nhà máy, đảm bảo qui trình xuất – nhập – kiểm kê tồn kho theo đúng qui định.

Kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, phế liệu thu hồi, đảm bảo việc cập nhật batch sản xuất chính xác, complete – close batch sản xuất online. Báo cáo phân tích tiêu hao trong sản xuất, kịp thời highlight các bất thường trong tiêu hao cho Ban giám đốc và các Trưởng bộ phận để có hành động khắc phục kịp thời.

Kiểm soát và phân tích các biến động chi phí khác thường (manhour, machine hour. OEE, các chi phí chung khác …) nhằm tìm cơ hội giảm thiểu chi phí sản xuất.

Tính toán giá thành sản phẩm chính xác, phản ánh hợp lý thực tế và đảm bảo các nguyên tắc kế tóan, chuẩn mực kế tóan Việt Nam & nhu cầu quản lý nội bộ. Phân tích biến động giá thành hiệu quả, dễ hiểu, chính xác và đề xuất.

Kiểm soát ngân sách các phòng ban, hỗ trợ các phòng ban lập ngân sách năm, đánh giá việc thực hiện ngân sách từng tháng.

Kiểm tra kiểm soát các giao dịch kho phản ánh đúng thực tế, on-line và đầy đủ chứng từ theo qui định tập đoàn và pháp luật. Tổ chức kiểm kê định kỳ hàng hóa chất lượng, đúng theo qui định kiểm kê; yêu cầu giải trình (nếu có) cho các chênh lệch kho.

Quản lý tài sản cố định nhà máy từ khi hình thành đưa vào sử dụng: chứng kiến tài sản khi hình thành, thanh lý, chuyển giao, chứng kiến, ghi sổ kịp thời các giao dịch, Định kỳ (mỗi 6 tháng) tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản và yêu cầu giải trình, hướng xử lý cho các tài sản bị thất thoát, thời gian hữu dụng không còn đúng như sổ sách.

Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan

https://masanjobs.com Tổng số nhân viên: 5,000 - 10,000

Masan Group :  We are one of Vietnam’s largest private sector companies with a focus on the consumption and resources sectors. We have a track record of... Xem thêm

Việc làm tương tự

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH

Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan