Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

KẾ TOÁN GIÁ THÀNH - COSTING SUPERVISOR

Job requirement

Chịu trách nhiệm tính toán giá thành sản phẩm sản xuất ngành hàng hợp lý và kịp thời.

Kiểm soát ngân sách nhà máy ngành hàng, tiêu hao sản xuất hiệu quả & đảm bảo mục tiêu chung.

Hỗ trợ GĐNM, các bộ phận nhà máy ra quyết định chi phí.

Kiểm soát tài sản, Bao bì luân chuyển, hàng tồn kho nhà máy, đảm bảo qui trình xuất – nhập – kiểm kê tồn kho tại Nhà máy theo đúng qui định.

 • Kiểm soát hệ thống tính giá thành sản phẩm ngành hàng hợp lý. Đảm bảo giá thành sản phẩm ngành hàng thể hiện sát thực tế sản xuất về tiêu hao, chi phí phát sinh trực tiếp được ghi nhận chính xác và các chi phí chung được phân bổ hợp lý; đóng sổ giá thành đúng thời hạn;
 • Kiểm soát hệ thống thông tin báo cáo và phân tích tình hình thực hiện giá thành thực tế rõ ràng, minh bạch, có trọng tâm cho từng đối tượng cung cấp thông tin mà thông qua đó hỗ trợ quá trình kiểm soát và cải tiến chi phí hoạt động của nhà máy;
 • Tham gia lập kế hoạch giá thành Nhà máy, ngành hàng, hương dẫn & tổng hợp số liệu việc lập ngân sách của nhà máy hàng năm đúng hạn, chất lượng, thể hiện được hành động cần thực hiện để đạt kế hoạch ngân sách; Theo dõi sát sao và highlight kịp thời đến Ban giám đốc và các Trưởng bộ phận tình hình rủi ro, kém hiệu quả trong chi tiêu cũng như đề xuất các cơ hội cải tiến chi phí sản xuất của nhà máy;
 • Quản lý giá thành của 3rd party của ngành hàng (nếu có) bao gồm: tham gia thảo luận hợp đồng gia công, theo dõi, báo cáo, chốt chi phí thanh toán 3rd party, v.v…
 • Hướng dẫn các qui định của kế toán về các giao dịch kho (xuất – nhập) hàng hóa (nguyên vật liệu, bao bì, BTP, thành phẩm, vật tư kỹ thuật, etc…), kiểm tra, kiểm soát các giao dịch kho phản ánh đúng thực tế, on-line và đầy đủ chứng từ theo qui định tập đoàn và pháp luật. Tổ chức kiểm kê định kỳ hàng hóa chất lượng, đúng theo qui định kiểm kê;
 • Quản lý tài sản cố định nhà máy từ khi hình thành đưa vào sử dụng: chứng kiến tài sản khi hình thành, thanh lý, chuyển giao, chứng kiến, ghi sổ kịp thời các giao dịch, Định kỳ hàng năm tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản và yêu cầu giải trình, hướng xử lý cho các tài sản bị thất thoát, thời gian hữu dụng không còn đúng như sổ sách;
 • Vận hành & kiểm soát phân hệ Costing, FA, OPM hiệu quả, đảm bảo minh bạch thông tin, chênh lệch giữa sub & GL được tìm hiểu, xử lý và báo cáo kịp thời;
 • Theo dõi xử lý hàng SMOS tối ưu, theo đúng phê duyệt và các qui định của pháp luật, luật thuế;
 • Hướng dẫn các bộ phận nhà máy hiểu và tuân thủ các qui định của kế toán (vd. qui trình thanh toán, đầu tư TSCĐ, thanh xử lý SMOS, kiểm kê định kỳ…);

Job requirement

 • Kinh nghiệm làm việc trên 2 năm; 1-2 năm kinh nghiệm ở các vị trí và quy mô tương đương; kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức MNC/nước ngoài được ưu tiên.
 • Am hiểu nguyên tắc quản trị chi phí
 • Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và động viên các bộ phận, phòng ban khác cùng thực hiện mục tiêu đề ra
 • Có kinh nghiệm sử dụng hệ thống kế toán lớn như ERP, SAP; Sử dụng Microsoft excel tốt
 • Tốt nghiệp đại học tài chính, kế toán. Có các bằng cấp phù hợp vd. ACCA, CPA, CFA, CIMA được ưu tiên.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương