To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế Toán

Cty TNHH MTV Interimm
Updated: 22/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Công việc hàng ngày/hàng tháng:

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán và các chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Lập bảng kê các chi phí cần thanh toán của các Phòng ban trình Tổng Giám Đốc.
 • Cập nhật sổ quỹ tiền mặt khi có phát sinh gửi cho Tổng Giám Đốc.
 • Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng và nhà cung cấp, đối tác.
 • Phối hợp Phòng nhân sự tính lương và thanh toán lương cho nhân viên. Hạch toán lương và các khoản trích theo lương theo đúng quy định.
 • Phối hợp Phòng nhân sự theo dõi việc sử dụng chi phí hàng tháng của các Phòng ban không vượt hạn mức theo quy định Công ty.
 • Lập báo cáo phân bổ các chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn, công cụ dụng cụ. Hạch toán các khoản phân bổ đó.
 • Tính và trích chi phí khấu hao TSCĐ. Hạch toán khoản trích khấu hao đó.
 • Thực hiện bút toán phân bổ và kết chuyển.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

2. Công việc hàng quý:

 • Lập các Báo cáo Thuế theo chu kỳ đúng quy định.
 • Lập các báo cáo quản trị (theo yêu cầu quản lý): Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh nội bộ tạm tính cuối mỗi quý…

3. Công việc hàng năm:

Đầu năm:

 • Thực hiện các bút toán đầu năm tài chính mới như: Hạch toán chi phí thuế môn bài và nộp thuế môn bài.năm tài chính mới.
 • Kết chuyển lãi lỗ năm tài chính cũ.

Cuối năm:

 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
 • Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản năm.
 • Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN.
 • Lập Báo cáo tài chính năm.
 • Lập các báo cáo quản trị (theo yêu cầu của quản lý)
 • In sổ sách theo quy định.
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.

Job requirement

 • Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

More Information

 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Interimm

https://interimm.vn/ Number of employees: 25-99

INTERIMM  - Công ty hoạt động trong lĩnh vực Đầu tư & Định cư , với sự hợp tác của các hãng luật, các nhà phát triển dự án và chuyên gia tư vấn Di... View more

Kế Toán

Cty TNHH MTV Interimm