To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế Toán Dự Án (Quận 8)

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

Trách nhiệm:

 • Đảm bảo các công tác liên quan kế toán/ tài chính tại dự án được báo cáo/ cập nhật đầy đủ
 • Theo dõi việc thực hiện ngân sách của dự án
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Quyền hạn:

 • Điều phối/ tương tác công việc trực tiếp cùng các nhà cung cấp dịch vụ để đảm bảo các hồ sơ/ chứng từ thanh toán đầy đủ và hợp lệ.

NHIỆM VỤ:

Mô tả chi tiết nhiệm vụ:

 • Lập kế hoạch, tổng hợp và thực hiện kế hoạch thu – chi đúng quy định.
 • Chịu trách nhiệm chính trong việc in thông báo, phát thông báo phí và thu phí quản lý hàng tháng.
 • Theo dõi và báo cáo tình hình thu phí quản lý, phí sử dụng nước, phí gửi xe, phí dịch vụ cộng thêm với ban quản lý chung cư và phụ trách kế toán tại văn phòng.
 • Đề xuất với ban quản lý chung cư các công việc liên quan đến công tác Kế toán – Hành chính.
 • Tổng hợp và báo cáo ý kiến của cư dân, khách hàng có liên quan đến công việc kế toán-hành chính.
 • Đề xuất việc mua sắm và quản lý tài sản, văn phòng phẩm thuộc ban quản lý.
 • Thực hiện một số công việc hành chính khác theo sự phân công của Trưởng ban quản lý tòa nhà và phụ trách kế toán công ty.

Khác (nếu có):

 • Thực hiện các công việc khác của nhân viên chăm sóc khách hàng (Lễ tân tòa nhà) như:
 • Trực điện thoại, tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi theo quy trình của công ty
 • Tiếp nhận đơn đăng ký sử dụng các dịch vụ của tòa nhà và trình Ban quản lý xem giải quyết.
 • Thu thập – tiếp nhận ý kiến của khách hàng, định kỳ tổng hợp trình cấp trên xem xét giải quyết.
 • Thông báo, nhắc nhở các công ty, tổ chức làm việc trong tòa nhà về những trách nhiệm họ phải thực hiện
 • Phát giấy mời, thông báo, công văn của Ban quản lý đến các công ty, tổ chức… làm việc trong tòa nhà
 • Nhận và chuyển phát thư, bưu phẩm, bưu kiện đi - đến
 • Cập nhật, quản lý tài liệu văn thư được giao phụ trách

Responsibility:

 • Ensure all account/ finance task at project is reported/ updated completely
 • Follow up the implementation of budget at project.
 • Perform other tasks as per assigned.

Authority:

 • Coordinate / interact directly with service providers to ensure all documents/ payment is full and valid.

MISSION

Description detail mission:

 • Prepare, synthesize and implement revenue and expenditure plans strictly according to regulations.
 • Mainly responsible for printing notices, issuing fee notices and collecting monthly management fees.
 • Monitor and report on management fee, water usage fee, parking fee, service charge plus management board and accountant at the office.
 • Proposing to the apartment building management the jobs related to Accounting - Administration.
 • Summarize and report opinions of residents and customers related to the accounting-administrative work.
 • Proposing the procurement and management of assets and stationery under management.
 • Carry out a number of other administrative tasks as assigned by Propety manager and in charge of company accounting.

Others (if any):

 • Performing other tasks of customer care staff (building reception) such as:
 • Customer service, receive and handle calls accordance with the company procedure
 • Receive applications for using the building's services and submit to the Management Board for consideration
 • Gathering - receiving customer comments and submitting to the superior for consideration and settlement.
 • Notify and remind companies and organizations working in the building about the responsibilities they must fulfill.
 • Distributing invitations, notices and official letters of the Management Board to companies, organizations ... working in the building.
 • Receiving and delivery of outbound mail, parcels and parcels.
 • Updating, managing clerical documents in charge.

Job requirement

 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên,
 • Chuyên ngành tài chính/ kế toán hoặc các ngành có liên quan.
 • Kinh nghiệm 1-2 năm về kế toán ở các ngành dịch vụ, nhà hàng khách sạn, tòa nhà văn phòng, chung cư
 • Nắm vững các nghiệp vụ chuyên ngành kế toán và thường xuyên cập nhật các qui định mới; hiểu biết pháp luật về kế toán, kiểm toán, thuế, ngân hàng
 • Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt để giải đáp tốt các câu hỏi và yêu cầu của khách hàng
 • Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (nói, đọc, viết).).,
 • Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng, các phần mềm kế toán (nếu có)
 • Độ tuổi: 23-35 tuổi
 • Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7.

Thái độ, tố chất:

 • Tận tâm trong công việc, có tính cầu tiến và trách nhiệm, tư duy tích cực trong ngành dịch vụ
 • Thật thà và chi tiết trong công việc

JOB’S STANDARD

 • Graduated from College
 • Finance/ Accounting or relevant major.
 • 1-2 years of experiences in hospitality management or building/ condominium management. 
 • Mastering the accounting profession and regularly updating new regulations; Knowledge of laws on accounting, auditing, tax and banking.
 • Good communication and interaction skills to answer customer questions and requests.
 • Basic communication in English
 • Good computer skills (MS Office, Project), accounting software (if any)
 • Age: 23 – 35 years old
 • Working time: From Monday to Saturday.

Attitude, qualities:

 • Devoted, ambitious, responsibility, good sense of service.
 • Honesty and detail at work

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: 23 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam

Number of employees: 25-99

Tokyu Corporation có lịch sử phát triển gần 100 năm, là công ty phát triển đô thị lớn nhất Nhật Bản. Tokyu Corporation đã và đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh... View more

Kế Toán Dự Án (Quận 8)

Công ty TNHH Tokyu PM Việt Nam