English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán doanh thu

Mô tả công việc

- Cập nhật số liệu doanh thu hàng ngày của doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh, có trách nhiệm kiểm tra các khoản thu được cập nhật chính xác.

- Theo dõi, đối chiếu các khoản doanh thu giao dịch bằng thẻ ngân hàng, kịp thời thông báo cho Ngân hàng hạch toán nếu chưa nhận đủ số tiền thanh toán.

- Thực hiện việc hạch toán doanh thu hàng ngày.

- Lập phiếu kế toán doanh thu, làm báo cáo doanh thu.

Làm báo cáo tháng, quý, năm

- Cuối tháng, kế toán doanh thu thực hiện việc tổng hợp các số liệu doanh thu từ hoạt động kinh doanh trong tháng.

- Tiến hành làm báo cáo tháng theo đúng biểu mẫu quy định từ số liệu tổng hợp được.

- Cuối quý, thực hiện việc làm báo cáo doanh thu quý từ các báo tháng.

- Cuối năm, thực hiện việc làm báo doanh thu năm từ các báo cáo quý.

- Phối hợp với Kế toán tổng hợp kiểm tra lại trước khi trình Kế toán trưởng phê duyệt.

Các công việc khác

- Phân loại, lưu giữ cẩn thận các loại chứng từ - sổ sách kế toán được giao bảo quản.

- Chủ động đưa ra các đề xuất biện pháp quản lý doanh thu hiệu quả cho doanh nghiệp.

- Thực hiện một số công việc hành chánh văn phòng giành cho chi nhánh

- Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Yêu cầu công việc

Nam / nữ: tuổi từ 25-35.

Tốt nghiệp các trường Đại học cao đẳng chuyên ngành kế toán.

- Có 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Có khả năng chịu áp lực công việc.

- Không ngại di chuyển.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương