English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán công nợ phải thu

Mô tả công việc

- Kiểm tra và đôn đức công nợ phải thu- Lập báo cáo công nợ phải thu quá hạn hàng ngày- Lên kế hoạch thu tiền khách hàng- Phối hợp với Phòng kinh doanh để lập hóa đơn, đề nghị thanh toán, biên bản đối chiếu công nợ.- Thực hiện các công tác chiết khấu khách hàng, đối chiếu công nợ khách hàng.- Lập báo cáo đánh giá tình hình thu nợ và phân tích tuổi nợ- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.

Yêu cầu công việc

- Có kinh nghiệm làm việc trong công ty sản xuất có quy mô lớn ít nhất 3 năm- Chịu khó, cẩn thận, tỉ mỉ

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép