English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán công nợ - Hà Nội

Mô tả công việc

  • Căn cứ vào thông tin xuất bán, các quy chế bán hàng, KT công nợ phải thu tính doanh thu, công nợ chi tiết cho từng đối tượng.
  • Theo dõi và kiểm soát việc thanh toán của từng đơn vị theo đúng quy định.
  • Kiểm tra tổng kết bán hàng.
  • Hạch toán kế toán các bút toán liên quan để lên báo cáo công nợ phải thu.
  • Đối chiếu công nợ với đối tác theo định kỳ.
  • Kiểm soát lại việc thực thi các quy chế bán hàng, cảnh báo kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn và các sai phạm phát hiện.

Yêu cầu công việc

  • Kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm tại vị trí kế toán viên.
  • Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán trở lên.
  • Trung thực, cẩn thận, trách nhiệm, tư duy lôgic.
  • Ưu tiên ứng viên làm trong lĩnh vực bán lẻ, quy mô công ty từ 200 NV trở lên.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Đảm bảo các quyền lợi theo luật định Du lịch, hội hè theo quy định công ty