English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế toán Công Nợ ( Gần Vòng Xoay An Lạc )

Mô tả công việc

  • Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng cho các bộ phận.
  • Kiểm tra hóa đơn quyết toán các khoản tạm ứng từ nhà cung cấp, bộ phận thu mua.
  • Phối hợp thủ quỹ kiểm kê tiền mặt định kỳ cũng như khi có yêu cầu từ Ban Giám Đốc

  • Kiểm tra, đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp dựa trên phiếu nhập hàng hóa

  • Kiểm tra, đối chiếu các chi phí sử dụng dịch vụ của các thầu khoán

  • Lập báo cáo tháng, quý hoặc khi có yêu cầu từ Ban Giám Đốc

  • Hỗ trợ và phối hợp các Bộ phận khác thực hiện những công việc chung của Văn phòng

Yêu cầu công việc

  •      Tốt nghiêp Cao Đẳng, chuyên ngành kế toán.
  •       Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
  •       Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc kế toán. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng ngành nghề.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Đồng phục, Thưởng, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép