To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế Toán Chi Phí Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG HẢI PHÚ QUỐC
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý hồ sơ chi phí, thanh toán, quyết toán của các phòng ban công ty, các nhà thầu, nhà cung cấp..
 • Hach toán các nghiệp vụ phát sinh vào phần mềm kế toán thuế sau khi hồ sơ được Ban lãnh đạo phê duyệt.
 • Hạch toán, quản lý danh sách khách hàng, danh sách hợp đồng kinh tế với khách hàng/nhà cung cấp/nhà thầu.
 • Theo dõi công nợ công nợ phải thu của khách hàng/chủ đầu tư; công nợ phải trả nhà thầu/nhà cung cấp.
 • Lập biên bản đối chiếu công nợ khi có yêu cầu (của Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng) vào cuối mỗi kỳ kế toán.
 • Đối chiếu các số liệu nhập xuất với các chứng từ liên quan (hóa đơn, hợp đồng, đơn đặt hàng …).
 • Lập chứng từ kế toán ban đầu (phiếu nhập, phiếu xuất) dựa vào chứng từ gốc hợp lệ.
 • Nhập liệu vào hệ thống phần mềm kế toán thuế và xử lý số liệu nhập xuất, cân đối đảm bảo phản ánh chi phí nguyên vật liệu xuất dùng theo Phiếu xuất kho vào các hạng mục công trình thi công cho phù hợp với số liệu dự toán đã lập ban đầu.
 • Báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho vật tư, hàng hóa phục vụ cho quyết toán tài chính.
 • Theo dõi cập nhật tình hình biến động CCDC, hạch toán, phân bổ các khoản chi phí trả trước, CCDC hàng tháng.
 • Theo dõi, cập nhật tình hình biến động TSCĐ. Thực hiện trích khấu hao và phân bổ chi phí khấu hao hàng tháng.
 • Cân đối và lập bảng lương hàng tháng căn cứ theo số liệu thực đóng BHXH cho CB-CNV để phục vụ báo cáo kê khai thuế TNCN tháng/quý và quyết toán thuế năm.
 • Lập bảng phân bổ và hạch toán chi phí tiền lương và các khoản theo lương.
 • Lập bảng tính phân bổ và hạch toán các khoản BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn (nếu có) phải nộp và đã nộp.
 • Tập hợp, hạch toán doanh thu, chi phí phát sinh cho từng dự án.
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, tính giá thành, xác định kết quả kinh doanh và lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, hàng năm.
 • Lưu trữ hóa đơn, xuất hóa đơn cho khách hàng/chủ đầu tư khi có yêu cầu của Kế toán trưởng.
 • Theo dõi và cân đối số liệu VAT còn được khấu trừ hàng tháng.
 • Lập các báo cáo thuế, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tình hình nộp các loại thuế theo định kỳ hàng tháng, quý, năm.
 • Thông qua công tác tổng hợp, phát hiện những điểm không phù hợp trong hạch toán, quản lý, kiểm soát chứng từ; báo cáo hoặc đề xuất hướng xử lý phù hợp.
 • Tham gia giao dịch, phối hợp giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho ngân hàng, cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra trên cơ sở được Kế toán trưởng/ giám đốc tài chính phân công cụ thể.
 • Theo dõi các khoản vay, cho vay, vốn góp, đầu tư tài chính, đầu tư liên doanh liên kết với các cá nhân, tổ chức.
 • Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng/ giám đốc tài chình.

Job requirement

 • Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán
 • Có kinh nghiệm trong nghành xây dựng

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 28 - 35
 • Job type: Permanent

Company Overview

TẬP ĐOÀN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

hatangdothi.vn Number of employees: 25-99

Tập đoàn Hạ Tầng và Đô Thị (Hạ Tầng Đô Thị Corporation) , một chủ đầu tư có mặt hơn 10 năm tại thị trường Bất động sản Phú Quốc. Công ty Hạ Tầng Đô Thị hiện... View more

Kế Toán Chi Phí Xây Dựng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ HOÀNG HẢI PHÚ QUỐC