English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KẾ TOÁN BÁN HÀNG

Mô tả công việc

-Lập phiếu bán hàng và nhập kho hằng ngày trên phần mềm bán hàng.-Theo dõi đối chiếu và thu hồi nợ tới hạn.-Lưu giữ và sắp xếp chứng từ nhập xuất hàng hóa trong kho theo quy định.-Phụ giúp và làm theo chỉ thị của kế toán trưởng

Yêu cầu công việc

-Có tinh thần học hỏi và nhanh nhẹn trong công việc.-Thật thà va kỹ lưỡng trong công việc.-Sử dụng được vi tính văn phòng.-Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.-Ưu tiên có kinh nghiệm về phần mềm kế toán MISA

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương