English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Bán Hàng

Mô tả công việc

- Nhập phiếu xuất hàng

- Lập bảng công nợ, đối chiếu công nợ, nhắc nợ.

- Tính doanh số, hoa hồng cho sale.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu công việc

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó.

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt.

- Kỹ năng sử dụng thành thạo các công thức kế toán.

- Ưu tiên cho các UCV đã có kinh nghiệm trong ngành phụ tùng oto.

Phúc lợi

Phúc lợi tốt