English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Bán Hàng

Mô tả công việc

- Thực hiện đúng các quy trình, quy định cho hoạt động bán hàng đã được các cấp điều hành phê duyệt, thông qua dưới sự hướng dẫn của Trưởng - phó phòng / Giám sát kế toán bán hàng.

- Phối hợp các phòng ban chức năng liên quan đến hoạt động bán hàng đảm bảo cho hoạt động bán hàng, phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Kiểm tra đơn đặt hàng so với tồn kho và lên kế hoạch giao hàng hợp lý

- Theo dõi, đối chiếu doanh số bán hàng ngày, tháng, quý, năm. Nhận phản hồi từ khách hàng / sales -> chuyển thông tin đến bộ phận liên quan giải quyết phản hồi đến khách hàng / sales kịp thời.      

- Thực hiện việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra chính xác và đúng thời hạn.

- Đề xuất xử lý các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động bán hàng của bộ phận và các bộ phận liên quan.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và các bộ phận thuộc các đơn vị liên quan.

- Theo dõi báo cáo tình hình chi trả chiết khấu cho khách hàng hàng ngày, theo dõi tình hình sử dụng các biểu mẫu thuộc sự quản lý của mình, báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng - phó phòng / Giám sát.

- Xử lý đơn hàng, giao hàng hợp lý, đúng hẹn, đối chiếu số liệu bán hàng hàng ngày.                         

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành về TC-KT

- Có hiểu biết về các thủ tục, chính sách, chứng từ & quy trình kế toán.

- Có hiểu biết về qui trình bán hàng, kho, sản xuất, thu mua.

- Có hiểu biết về ngành thực phẩm là 1 lợi thế

- Có khả năng ứng dụng phần mềm kế toán liên quan đến kế toán bán hàng, công nợ, chiết khấu.

- Có kỹ năng tốt về vi tính trong việc xử lý số liệu              

- Chủ động trong công việc và tinh thần học hỏi cao

- Trung thực và thận trọng trong công việc

- Năng động, thẳng thắn trong giao tiếp và sẵn lòng phối hợp với các thành viên khác cùng làm việc để đạt mục tiêu chung.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Annual Leave