English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Kế Toán Bán Hàng Kiêm Thủ Quỹ.

Mô tả công việc

1. Hàng hóa:

- Xuất đơn hàng/phiếu điều chuyển/ nhập đổi trả hàng hóa

- Tổng hợp đơn đặt hàng của PKD – theo dõi hàng xuất nhập tồn

- Kiểm kho định kỳ/ đột xuất (cùng với bộ phận kho)

- Lưu giữ hóa đơn/ chứng từ/ hợp đồng

- Báo cáo xuất nhập tồn/ bán hàng/ doanh số/ công nợ

2. Thủ Quỹ:

- Thu chi / theo dõi sổ quỹ tiền mặt hàng ngày

- Báo cáo sổ quỹ

3. Các công việc khác theo phân công của Ban Giám Đốc

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên

- Cẩn thận, nhanh nhẹn, chăm chỉ.

- Có khả năng chịu được áp lực.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương