Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Bán Hàng

Job requirement

- Phối hợp bộ phận kinh doanh, kiểm tra xác nhận, đôn đốc và trực tiếp tham gia xử lý phát sinh bất thường, xử lý công nợ đến (quá) hạn phải thu khách hàng, nhà đầu tư

- Ghi chép doanh thu bán hàng theo: giá trị, số lượng, địa điểm, phương thức bán…từng mặt hàng. - Lập hóa đơn GTGT theo điều khoản Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng đặt cọc, đơn đặt hàng đã ký.

- Tác nghiệp các bộ phận kiểm tra về số lượng hàng bán ra, tài sản cố định thanh lý…

- Theo dõi, kiểm tra số dư chi tiết công nợ của từng nhà đầu tư, khách hàng, từng bộ phận, số tiền nợ đến hoặc quá hạn, và báo cho các bộ phận, quản lý cấp trên.

- Theo dõi,kiểm tra, tính toán khoản chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán cho khách hàng

- Kiểm tra, tính toán khoản hoa hồng môi giới, lương theo doanh số, thưởng - phạt cho bộ phận bán hàng

- Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động bán hàng và khoản công nợ phải thu

- Thực hiện những công việc khác do Kế toán trưởng phân công.

Job requirement

- Nắm vững Luật kế toán, các văn bản Pháp luật,Thông tư hướng dẫn về Thuế, các Quy chế, Quy định và Quy trình liên quan đến kế toán bán hàng

- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, kiểm toán - thông thạo các phần hành công việc kế toán để tổng hợp, lập Báo cáo bán hàng, báo cáo công nợ… theo định kỳ

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao. Biết cách sắp xếp và lưu giữ chứng từ

- Am hiểu tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của công ty, các đặc thù ngành nghề ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác kế toán, tài chính của toàn Công ty

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép