Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Kế Toán Bán Hàng

Job requirement

  • Kiểm soát các chứng từ Biên bản giao hàng trên hệ thống PM Bravo đảm bảo số lượng Và Giá trị chính xác.
  • Trực tiếp lập biên bản khi phát sinh đơn hàng thừa thiếu=> xác định nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý.
  • Trực tiếp đôn đốc bộ phận bán hàng hoàn thành thủ tục trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo thời gian xe chạy rút ngắn thời gian nhất.
  • Chuyển báo cáo chi tiết Đơn đặt hàng tồn và dự kiến giao hàng cho NV điều hành hệ thống cập nhật thông tin Biển kiểm soát xe vào Phiếu yêu cầu xuất hàng.
  • Job requirement

  • Tốt nghiệp Đại học ngành kế toán, tài chính, quản trị.
  • Trên 02 năm kinh nghiệm làm vị trí bán hàng, logistic.
  • Kỹ năng sử dụng các công cụ, phần mềm kế toán
  • Ưu tiên những ứng viên đã làm trong ngành sản xuất, Tập đoàn đa ngành, Chuỗi hệ thống