To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Kế Hoạch sản xuất (Planner)

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

- Lên kế hoạch sản xuất

- Quản lý kế hoạch sản xuất.

- Điều phối việc nhập liệu cho quá trình sản xuất

- Sắp xếp, bảo quản nguyên vật liệu

- Thực hiện kế hoạch sản xuất theo hướng dẫn: tổ chức công việc hàng ngày trong các phần được giao để đáp ứng các yêu cầu về sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng và thời gian sản xuất.

- Kiểm soát và sử dụng nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm và thiết bị với mục tiêu giảm chi phí sản xuất.

- Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Company Overview

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA

https://daeyoungelcvina.talentnetwork.vn Number of employees: 500-999

Daeyoung Electronics Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Hàn Quốc, được thành lập trên cơ sở dự án đầu tư của công ty Daeyoung Electronics tại Khu Công Nghệ... View more

Kế Hoạch sản xuất (Planner)

DAEYOUNG ELECTRONICS VINA