English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KCX Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai _ Tổng Vụ (tiếng Nhật N2) _ 15355GL

Mô tả công việc

- Biên dịch các tài liệu trong nội bộ- Hỗ trợ dịch cuộc họp- Liên hệ với HQ tại Nhật qua email- Tham dự meeting với khách hàng từ Nhật Bản- Các nhiệm vụ liên quan đế HCNS khác

Yêu cầu công việc

- Tiếng Nhật tương đương N2 (Dịch thuật là nhiệm vụ chính)- Có kn làm việc tại công ty Nhật Bản- Tuổi: 25-35- Có tiếng Anh là 1 lợi thế