English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

KCN Nhơn Trạch 6, Đồng Nai _ Quản Lý Tổng Vụ (công ty sản xuất mới thành lập) _ 15439GL

Mô tả công việc

- Biên dịch Nhật - Việt các tài liệu, văn bản nội bộ như quy tắc công ty, thỏa ước lao động, hợp đồng v.v.- Thông dịch hội nghị- Liên hệ với HQ tại Nhật Bản qua Email- Soạn thảo tài liệu kinh doanh- Hỗ trợ quản lý người Nhật trong quá trình set-up hệ thống công ty

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm làm tổng vụ hoặc vị trí tương đương- Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên- Có kinh nghiệm trong công ty mới thành lập, ưu tiên công ty sản xuất 

Phúc lợi

Thưởng