Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

KCN Bien Hoa II, Dong Nai _ Biên phiên dịch tiếng Nhật _ 15345GL

Job requirement

【Biên phiên dịch / Dịch thuật sản xuất】- Phụ trách biên dịch để báo cáo cho Nhật Bản (50%)- Hỗ trợ thông dịch trong quá trình hoạt động của công ty khi cần (50%)

Job requirement

- Tốt nghiệp ĐH.- Sống gần KCN Biên Hòa 2- Tiếng Nhật N2 hoặc N3 cao cấp- Ưu tiên có kinh nghiệm biên phiên dịch nhà máy