English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Junior Development Assistant

Mô tả công việc

  • Assisting the designer and development team with everyday tasks i.e translating techpacks from English to Vietnamese, data entry, ensuring fabric is passed from warehouse to sample room/print room on time
  • Ensuring all tasks in relation to processing samples are done in time. .

Yêu cầu công việc

  • Shows initiative
  • Fast worker
  • Knows excel
  • Can speak English
  • Eager to learn

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Chăm sóc sức khỏe, Tăng lương, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép