English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Java Programmer - Software (Fresh Graduation)

Mô tả công việc

Main Responsibilities/ Nhiệm vụ chính:

- Analyze, design, develop, test, deploy and provide support for the business core system

Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và hỗ trợ hệ thống và các ứng dụng của công ty

- Deliver applications in accordance to relevant IT policies and procedures

Lập các ứng dụng phù hợp với các chính sách và thủ tục công nghệ thông tin

- Detail job description will be discussed while interview

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Yêu cầu công việc

Requirements/ Yêu cầu:

- Education: Graduated from University in related field

Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan

- Work experience and skills

Kinh nghiệm làm việc và kỹ năng:

+ Basic development skill

Có căn bản về lập trình

+ Experience in Java Web

Có kỹ năng về Java Web

+ Can communicate in English

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh

- Personalities/ Tính cách:

+ Positive thinking

Suy nghĩ tích cực

+ Self-motivated and team work

Hoạt bát và có tinh thần đồng đội

+ Aggressive and performance-oriented

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép