To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking

PVcomBank
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Job requirement

1. Tham gia phát triển hệ thống cổng thanh toán trực tuyến tập trung của ngân hàng

2. Thực hiện tích hợp hệ thống và/hoặc xây dựng hệ thống tích hợp giữa các hệ thống

CNTT của Ngân hàng với các đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử bên ngoài

3. Tham gia thiết kế và phát triển các ứng dụng Mobile thuộc hệ thống Ngân hàng điện tử, xây dựng các tính năng/sản phẩm/dịch vụ trên các ứng dụng mobile

4. Tham gia phối hợp hỗ trợ các đơn vị vận hành giám sát hoạt động và khắc phục các vấn đề phát sinh của các hệ thống NHĐT khi có yêu cầu bao gồm: Payment Gateway, Internet Banking, Mobile Banking, SMS Banking...

5. Hoàn thành chương trình đào tạo theo khung năng lực

6. Tham gia các dự án theo phân công

7. Tham gia các khóa đào tạo của Khối CNTT/Ngân hàng tổ chức

Company Overview

PVcomBank

http://tuyendung.pvcombank.com.vn Number of employees: 1.000-4.999

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp... View more

Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking

PVcomBank