Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

IT - System Engineer

Ngân hàng Á Châu ACB
Ngày cập nhật: 22/07/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

Mô tả công việc

  • Tiếp nhận hệ thống máy chủ và tài liệu kỹ thuật kèm theo;
  • Giám sát họat động của máy chủ hằng ngày;
  • Nghiên cứu và đưa ra các giải pháp khắc phục sự cố (nếu có) cho các hệ thống;
  • Quản lý an ninh hệ thống: ngăn chặn các hành động truy cập và điều chỉnh hệ thống mà không được phép;
  • Thực hiện kiểm tra và bảo trì hệ thống vào cuối tháng hoặc cuối quý;
  • Nghiên cứu và đánh giá các hệ thống cơ sở dữ liệu và đưa ra các giải pháp tối ưu, các biện pháp tinh chỉnh cho cơ sở dữ liệu;
  • Thực hiện các công việc do Giám đốc/ Phó Giám đốc, Trưởng/ Phó phòng, Giám đốc giao;
  • Thực hiện các công việc nghiên cứu, tìm hiểu hệ thống để nâng cao khả năng vận hành, xử lý;
  • Biên soạn các tài liệu kỹ thuật vận hành, các quy trình, các quy định.

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Tổng số nhân viên: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... Xem thêm