To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

IT Security Team Leader

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB
Updated: 07/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Annual Leave

Job requirement

  • Xây dựng quy trình sao lưu và phục hồi cho hệ thống bảo mật, bao gồm các kịch bản xử lý sự cố.
  • Xây dụng chính sách về bảo mật CNTT
  • Tham gia nghiên cứu và triển khai các công nghệ bảo mật mới
  • Thiết kế kiến trúc bảo mật trong OCB
  • Triển khai các thiết bị bảo mật chuyên dụng, hướng dẫn sử dụng các công cụ bảo mật cho toàn hệ thống
  • Giám sát các công cụ bảo mật đã được triển khai
  • Khắc phục các sự cố về bảo mật
  • Bảo trì các thiết bị bảo mật, công nghệ bảo mật
  • Tư vấn, quét lổ hổng bảo mật liên quan hệ điều hành & các ứng dụng
  • Nghiên cứu, thiết kế và triển khai các giải pháp bảo mật CSDL

Company Overview

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB

https://ocbjobs.com Number of employees: Trên 5.000 CBNV

Chào mừng quý vị đến với Ngân hàng TMCP Phương Đông – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB), một trong những ngân hàng TMCP tốt nhất Việt Nam! Được... View more

Similar Jobs

IT Security Team Leader

NGÂN HÀNG TMCP PHƯƠNG ĐÔNG - OCB