To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

IT Security Officer

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Cấu hình và vận hành hệ thống Firewall, NG-Firewall, UTM, ACL
 • Cấu hình và vận hành hệ thống IPS, IDS
 • Cấu hình và vận hành hệ thống Endpoint Security
 • Cấu hình bảo mật cho các máy chủ: Windows Firewall, firewalld, iptables, SELinux, Application Armor
 • Cài đặt, cấu hình và vận hành hệ thống cung cấp dịch vụ chứng chỉ (CA) số nội bộ
 • Cập nhật các bản nâng cấp và nâng cấp hệ thống nếu cần;
 • Giám sát hiệu suất của hệ thống và khắc phục các sự cố khi có;
 • Đảm bảo cấu hình thiết bị được lưu trữ an toàn và sao lưu thường xuyên;
 • Tham gia thực hiện các dự án về hệ thống cơ sở hạ tầng CNTT
 • Hỗ trợ về mặt CNTT cho người dùng tại Trụ sở chính và các chi nhánh của Công ty.
 • Thực hiện những công việc phát sinh theo yêu cầu.

Job requirement

1. Trình độĐại học ngành Công nghệ thông tin

2. Kinh nghiệm:

 • 2 – 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống tường lửa (Cisco, PaloAlto,…).
 • 2 – 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống chống xâm nhập (IPS/IDS).
 • 2 – 3 năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống Linux & Windows Server.
 • Có kiến thức về Linux từ 2 – 3 năm
 • Có kiến thức về Windows Server từ 2 – 3 năm

3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):

 • Kỹ năng giao tiếp tốt
 • Trung thực, chủ động, siêng năng.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Number of employees: 8000

Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng 100%... View more

Similar Jobs

IT Security Officer

HD Saison Finance Co., Ltd