English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

IT Operator

Mô tả công việc

- Hướng dẫn training tất cả hệ thống Internal của công ty cho người dùng bao gồm những hệ thống như: Nhân sự, mua hàng, kho, giao nhận...vv

- Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng: Bao gồm các quy trình và các bước sử dụng hệ thống cho các khu vực trong cả nước. Nhận phản hồi từ các khu vực để hoàn thiện hệ thống

- Lấy dữ liệu yêu cầu từ các phòng ban, thảo luận với Team phần mềm để phát triển chức năng

- Báo cáo trực tiếp với Manager.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học ngành công nghệ thông tin, sẵn sàng đào tạo sinh viên mới tốt nghiệp 

- Có kĩ năng về IT bao gồm phân tích dữ liệu, kinh nghiệm về lập trình, database

- Có khả năng làm việc độc lập, xử lý công việc linh hoạt và quyết đoán

- Trung thực, siêng năng làm việc hợp tác theo team nhóm.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép