To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

IT Card Team Leader/ Supervisor

HD Saison Finance Co., Ltd
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

Mục tiêu:
- Đảm bảo triển khai hệ thống quản lý thẻ vận hành ổn định và liên tục
- Hỗ trợ hoạt động tác nghiệp của phòng và các phòng ban liên quan

Nhiệm vụ chính:
- Giám sát và hỗ trợ viêc phát triển các ứng dụng/ công cụ hỗ trợ hoạt động thẻ.
- Giám sát và hỗ trợ việc vận hành hàng ngày và hiệu suất của hệ thống Thẻ, xử lý/yêu cầu xử lý lỗi và sự cố liên quan đến hệ thống quản lý Thẻ:
o Công tác truyền file giữa các hệ thống liên quan
o Kiểm tra và khắc phục lỗi/sự cố trong quá trình vận hành hoạt động thẻ
o Hỗ trợ và phối hợp với Bộ phận Operation Thẻ/phòng ban khác để xử lý các yêu cầu của khách hàng trong quá trình sử dụng Thẻ
o Hỗ trợ dữ liệu/báo cáo cho các bộ phận liên quan theo quy định hiện hành
o Theo dõi quá trình tạo và gửi file sao kê trong các kỳ bill cho khách hàng
o Theo dõi lịch gửi tin nhắn sao kê, nhắc nợ, thu hồi nợ, chăm sóc khách hàng được xuyên suốt
o Công tác đối soát số liệu hằng tháng giữa HDS & HDB
- Thực hiện các công việc liên quan thẻ theo phân công của Lãnh đạo
- Báo cáo công việc cho Lãnh đạo phòng.

Job requirement

1. Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành công nghệ thông tin
2. Kinh nghiệm:
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Java, .NET, MVC
- Có thế mạnh về Database query, Oracle/SQL Server
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với hệ thống thẻ
3. Khác (kỹ năng/kiến thức/thái độ):
- Có khả năng giao tiếp tốt
- Giỏi về tiếng Anh viết và nói là điểm cộng
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm ü Có khả năng làm việc độc lập và kết nối tốt với các phong ban trong công ty 
- Có kiến thức về thiết kế và kiến trúc dữ liệu ü Có khả năng chuyển đổi về yêu cầu của người dùng thành ngôn ngữ kỹ thuật 
- Có khả năng viết code và thiết kế hướng dẫn hệ thống phần mềm 
- Linh động và có khả năng làm việc dưới áp lực 
- Cam kết về chất lượng công việc và tiếp cận công việc thấu đáo

More Information

  • Qualification: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

HD Saison Finance Co., Ltd

Number of employees: 8000

Thành lập ngày 7 tháng 9 năm 2007, Công ty TNHH MTV Tài Chính Việt Société Générale (SGVF), tên ban đầu của HD SAISON, là công ty tài chính phi ngân hàng 100%... View more

IT Card Team Leader/ Supervisor

HD Saison Finance Co., Ltd