English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Investor Relations Manager

Mô tả công việc

Khách hàng của First Alliances là tập đoàn đa ngành ở Việt Nam và đang có nhu cầu tuyển dụng vị trí Investor Relations Manager:

- Kết nối, quản lý mối quan hệ với Nhà đầu tư (NĐT), Cổ đông hiện hữu và tiềm năng nhằm duy trì thương hiệu Tập đoàn và các Mã cổ phiếu của Tập đoàn- Kết nối, quản lý mối quan hệ với các Công ty chứng khoán hàng đầu thị trường để đảm bảo thành tích của các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn- Hỗ trợ thu hút NĐT, Cổ đông tiềm năng thông qua việc duy trì và mở rộng mối quan hệ với các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng Đầu tư…- Kết nối, duy trì và nâng cao mối quan hệ với các Cơ quan Quản lý Nhà nước (CQ QLNN) đảm bảo tuân thủ pháp luật trên mức tuân thủ của các Mã cổ phiếu của Tập đoàn- Tư vấn Ban Lãnh đạo về các hoạt động Quản trị Doanh nghiệp (QTDN) và Phát triển bền vững (PTBV) phù hợp từng giai đoạn phát triển của Tập đoàn và các Mã cổ phiếu của Tập đoàn.

- Lên chiến lược, kế hoạch tổng thể về hoạt động Quan hệ đầu tư (QHĐT) trong năm đối với Tâp đoàn và các Mã cổ phiếu của Tập đoàn- Đề xuất những hoạt động QHĐT, đảm bảo từ mức tuân thủ trở lên, phù hợp với thông lệ tốt trên thị trường và tiêu chuẩn quốc tế- Đề xuất việc duy trì và mở rộng mối quan hệ với các CQ QLNN để cập nhật những chính sách, yêu cầu đối với các cổ phiếu hàng đầu niêm yết tại SGDCK TP HCM- Đề xuất và phối hợp xử lý các khủng hoảng thông tin liên quan đến các CQ QLNN, truyền thông về tài chính và thị trường tài chính- Lên chiến lược thực hiện các loại Báo cáo theo yêu cầu cũng như trên mức tuân thủ, phù hợp với thông lệ tốt trên thị trường và tiêu chuẩn quốc tế của Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn- Tư vấn, lên kế hoạch các sự kiện sẽ tổ chức và tham gia với NĐT, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng đầu tư… trong và ngoài nước- Thực hiện các bài thuyết trình đối với NĐT, Cổ đông, Nhà phân tích của Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư… để cập nhật các thông tin về tài chính, hoạt động kinh doanh, chiến lược hoạt động, tiềm năng tăng trưởng… của Tập đoàn- Tư vấn thực hiện các Bộ Câu hỏi và Trả lời cho Ban Lãnh đạo của Tập đoàn và các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn trong các cuộc gặp với NĐT, Cổ đông, Nhà phân tích, Công ty chứng khoán…- Lên kế hoạch các giải thưởng trong và ngoài nước sẽ tham gia liên quan đến hoạt động tài chính, QTDN và PTBV- Tư vấn xây dựng danh mục CQ QLNN, NĐT, Cổ đông, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư… để thực hiện các yêu cầu tuân thủ cũng như truyền thông về các Mã cổ phiếu của Tập đoàn trong giới tài chính- Tư vấn về chiến lược QTDN và PTBV hiện đang được các CQ QLNN khuyến khích áp dụng, thông lệ tốt trên thị trường và tiêu chuẩn quốc tế phù hợp với các giai đoạn phát triển của Tập đoàn và các Mã cổ phiếu đang niêm yết của Tập đoàn.

Yêu cầu công việc

  • Kinh nghiệm liên quan Investor Relation của các công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán
  • Tiếng anh lưu loát (4 skills)

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục