English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Investor Relation

Mô tả công việc

- Được ủy quyền đại diện công bố thông tin của công ty, theo quy định của UBCK về công ty niêm yết

- Tiếp nhận các hình thức liên hệ của cổ đông, các chuyên viên phân tích của các công ty chứng khoán, nhà báo, nhà đầu tư qua điện thoại, email, phân loại thông tin để có những hình thức trả lời, thu xếp tiếp đón phù hợp

- Báo cáo và tổ chức các cuộc họp với cổ đông và nhà đầu tư theo sự xác nhận và phân công của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc tài chính

- Chuẩn bị và cập nhật các tài liệu về công ty cho các hoạt động quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư, bao gồm các bài trình bày, báo cáo thường niên và một số tài liệu khác

- Chủ động và kịp thời thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật và đảm bảo tốt nhất lợi ích cho các cổ đông thông qua hình thức bản tin hàng tháng và bản tin mới.

- Cập nhật tình hình, thông tin thị trường, các nhu cầu và sự quan tâm của nhà đầu tư để kịp thời có những hoạt động phù hợp để bảo vệ lợi ích của cổ đông và tối ưu hóa giá trị cổ phiếu công ty

- Tìm kiểm các cơ hội mở rộng quan hệ giới thiệu công ty đến các nhà đầu tư tiềm năng

- Tổ chức đại hội cổ đông

- Trợ lý Tổng giám đốc trong một số dự án phát triển kinh doanh mới.

Yêu cầu công việc

-       Tốt nghiệp ĐH, Thạc Sỹ ngành nghề có liên quan.

-       Ít nhất 02 - 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan hệ nhà đầu tư.

-       Khả năng giao tiếp và thuyết trình tốt, khéo léo và linh hoạt xử lý tình huống.

-       Nhạy bén trong việc cập nhật tình hình thị trường.

-       Tiếng Anh giỏi cả giao tiếp lẫn làm báo cáo, thuyết trình.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương