English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Investment Director

Tập Đoàn Đất Xanh

Tập đoàn ĐẤT XANH (Mã CK: DXG – HOSE), Website:http://datxanh.com.vn- hiện đang hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản - Tài chính - Xây dựng

Là công ty dẫn đầu thị trường về lĩnh vực kinh... Xem thêm

Quy mô: 3000
Người liên hệ: Phòng Nhân Sự DXG

Mô tả công việc

i. Công tác đầu tư:
1. Hoạch định kế hoạch đầu tư ngắn hạn, chiến lược đầu tư trung và dài hạn cho Công ty;
2. Chỉ đạo thực hiện và thẩm định tính khả thi của các phương án đầu tư;
3. Chủ động tìm kiếm, ngoại giao và xúc tiến hợp tác đầu tư với các đối tác khác.
ii. Công tác quản trị dự án:
1. Quản lý, theo dõi danh mục đầu tư của Tập đoàn;
2. Trực tiếp tham gia hoặc kiểm soát quá trình đầu tư, quản trị đầu tư các dự án;
3. Chủ động đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh;
4. Thực hiện báo cáo định kỳ lên Ban Tổng giám đốc.
iii. Công tác nghiên cứu và khai thác dự án:
1. Chỉ đạo thực hiện nghiên cứu thị trường và khai thác dự án đầu tư nhằm phục vụ cho kế hoạch kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.
2. Xây dựng hệ thống báo cáo nghiên cứu thị trường.
3. Chủ động tìm kiếm khai thác dự án mới.
iv. Công tác pháp lý dự án:
1. Quản lý, theo dõi hoặc trực tiếp tham gia xử lý các thủ tục pháp lý dự án của Công ty.
2. Cập nhật thông tin chính sách, quy định của chính phủ về quản lý đất đai, xây dựng.
3. Xây dựng và kiểm soát quy trình thực hiện và trình duyệt dự án từ bước xin chủ trương đầu tư dự án đến khi dự án hoàn thanh đưa vào sử dụng.
v. Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo trực tiếp giao phó và hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu cần thiết;

Yêu cầu công việc

- Thẩm định dự án
- Lập kế hoạch, đề xuất, đánh giá kế hoạch, phương án đầu tư
- Lập phương án triển khai đầu tư dự án, hoàn thiện pháp lý dự án.
- Có năng lực lãnh đạo, tổ chức công việc hiệu quả, lập kế hoạch và quản lí trên 5 nhân sự.
- Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực bất động sản, kỹ năng giao tiếp tốt.
- Am hiểu hoạt động đầu tư và thị trường bất động sản trong nước.
- Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế, quản trị hoặc các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế.
- Có khả năng hoạch định. Có kiến thức về pháp luật BĐS, có kinh nghiệm thực tế trong quá trình điều hành, triển khai dự án bất động sản.
- Nam/ trên 32 tuổi/ Ngoại hình khá/ Sức khỏe tốt
- Anh văn giao tiếp/ Thông thạo tin học
- Kinh nghiệm làm việc : 10 năm trở lên.