Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Investment Assistant Specialist - Chinese is must (Non-Exp)

Job requirement

1. Equity research and investment:

- Assist in identifying and evaluating potential investment opportunities available in the market

- Conduct and manage the research at sector and company levels on investment opportunities within the assigned sectors

- Implement investment decisions and execute investment transactions

- Monitor the performance of investment portfolio and recommend necessary actions

2. Investment report:

- Prepare the daily and weekly stock report

- Prepare other equity-related reports

3. Other task assigned by higher level

--------------------------------------------------------------------

1. Nghiên cứu vốn chủ sở hữu và đầu tư:

- Hỗ trợ việc xác định và đánh giá các cơ hội đầu tư tiềm năng có sẵn trên thị trường

- Tiến hành và quản lý nghiên cứu ở cấp độ ngành và công ty về các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực được phân công

- Thực hiện các quyết định đầu tư và thực hiện các giao dịch đầu tư

- Theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư và đề xuất các hành động cần thiết

2. Báo cáo đầu tư:

- Chuẩn bị báo cáo chứng khoán ngày và tuần

- Chuẩn bị các báo cáo vốn chủ sở hữu liên quan

3. Những công việc khác từ cấp trên

Job requirement

• Education: Bachelor degree in banking, finance, accounting

• Work experience and Skill:

- Business level English language skills, Chinese is must

- Focus on details and quality

- Ability to work under high pressure and adapting to changes

- Good analytical skill

-------------------------------------------------

• Học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán 

• Kinh nghiệm và kỹ năng:

- Kỹ năng tiếng Anh thương mại, biết tiếng Trung

- Tập trung vào chi tiết và chất lượng

- Khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao và chấp nhận những thay đổi

- Kỹ năng phân tích tốt

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép