To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Inventory Manager

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Vốn Góp Shine
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Công tác phí

Job requirement

- Quản lý bộ phận xuất hàng (Outbound Management)

- Quản lý kiểm soát chất lượng hàng tồn kho (ICQA Management)

-Tổ chức quản lý, điều hành chung toàn bộ hoạt động của Kho, bao gồm việc xây dựng, triển

khai, kiểm soát và cải tiến các hoạt động, quá trình và nguồn lực;

- Quản lý, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận, hướng dẫn và đáp ứng môi

trường làm việc hiệu quả cho cả hệ thống kho, mở rộng hạ tầng, thiết kế kho bãi luồng đi, cải

tiến phương pháp lưu trữ hàng hóa & lấy hàng;

- Tổ chức quản lý kho hàng hóa: quản lý số lượng tồn kho (nhập, xuất) đảm bảo chính xác

hàng tồn kho 99%, chất lượng hàng hóa đến tay khách hàng tốt nhất;

- Xây dựng quy trình hướng dẫn xử lý công việc chuyên môn trong phạm vi công việc phụ

trách;

- Hiểu rõ và sử dụng thành thạo về hệ thống các phần mềm như: nhanh.vn, CMR…;

- Điều phối và giám sát việc luân chuyển hàng tồn kho;

- Thực thi công tác kiểm kê chu kỳ (cycle count), định kỳ đối chiếu và điều chỉnh dữ liệu tồn

kho chênh lệch;

- Đảm bảo việc đóng gói đúng qui trình, qui định nhằm tối ưu chi phí thấp nhất, để giảm chi

phí cho công ty;

- Thực hiện đánh giá KPI hàng tháng và các báo cáo định kỳ

- Báo cáo cho cấp trên theo yêu cầu.

Job requirement

KINH NGHIỆM / KỸ NĂNG CHI TIẾT

- Có 3 trở lên kinh nghiệm làm quản lý kho vận

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành khác có liên quan

- Đã từng sử dụng phần mềm quản lý kho, excel tốt

- Tiếng Anh giao tiếp.

More Information

  • Qualification: College
  • Age: From 25
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Vốn Góp Shine

http://shine-investment.com/ Number of employees: 20

The first word for me would like to send the most respectful greetings to customers and investors. Formerly a Logistics company in Korea, facing a strong... View more

Similar Jobs

Inventory Manager

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Vốn Góp Shine