To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Inventory Controller / Nhân viên Kiểm soát tồn kho

Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

1/ Nhập xuất hàng và kiểm soát kho

- Kiểm tra và giải phóng đơn hàng SO/PO trên ERP/Check & release SO/PO in ERP

- Kiểm soát các giao dịch nhập/xuất/tồn trên ERP/ Control in/out goods movement in ERP

- Kiểm soát và điều phối mức tồn kho hợp lý giữa các kho / Control and replenish suitable stock level among sites

- Triển khai kiểm kê định kỳ & giải trình chênh lệch / Implement stock count periodically and reconcile variance

- Giám sát công việc nhân viên các kho / Supervise workload of WH staffs

2/ Điều phối vận chuyển – giao nhận hàng

- Điều phối giao nhận nội bộ các kho toàn quốc / Coordinate stock transfer among internal warehouses nation wide

3/ Báo cáo tổng hợp về hàng hóa & đối chiếu công nợ, thanh toán

- Báo cáo hàng hóa có nguy cơ về tồn kho,kém chất lượng, hàng cận date / Report aged stock, slow moving, obsolete/dead stock weekly and monthly

- Thống kê báo cáo và dung hòa các chi phí liên quan đến kho bãi, vận chuyển / Report and reconcile warehouse, transportation expense monthly

4/ Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng cung ứng / Other duties according to Supply Chain Manager

Job requirement

-       Tốt nghiệp Cao đẳng-Đại học/Bachellor Degree

-       Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí tương đương/2 years experiences at equivalent position

-       Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (excel, word..) /Proficiency in Microsoft Office

-       Ưu tiên tiếng Anh B trở lên

-       Ưu tiên kinh nghiệm sử dụng phần mềm kế toán, ERP/Experience in Accounting software and ERP preferably

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Inventory Controller / Nhân viên Kiểm soát tồn kho