English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Internal Auditor (Senior) - Kiểm Toán Nội Bộ

Công Ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

TOA là nhà sản xuất sơn trang trí lớn nhất khu vực Đông Nam Á và luôn đi đầu trong việc cải tiến công nghệ.

Hơn 50 năm kinh doanh, sản phẩm luôn đạt... Xem thêm

Quy mô: 500
Người liên hệ: Phòng Nhân Sự

Mô tả công việc

This position will work directly with Board Of Director at Viet Nam Representative Office & Report directly to the OverSea HeadQuarter Management .

  • Perform & control the full audit cycle including risk management, operations' effectiveness, financial reliability and compliance with all applicable directives, internal policies..
  • Determine internal audit scope & annual plans
  • Obtain, analysis & evaluate accounting documentation, previous reports, data..
  • Identify loopholes & recommend risk aversion measures & cost sanvings
  • Engage to continuous knowledge development regarding sector's rules, regulations,best practices, tools, techniques..

Yêu cầu công việc

  • Proven working at least 5-6 years experiences in Internal Auditing practices.
  • Bachelor degree in Accounting/Auditing/Finance. Having Professional  license  in  the  auditing  fields , such  as  ACCA, CPA...is a big Plus.
  • Good English Communication & Written.