To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Internal Audit Assistant Manager

AAA Assurance Corporation
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương

Job requirement

 • Hỗ trợ trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế Kiểm toán Nội bộ, Sổ tay Kiểm toán Nội bộ, các biểu mẫu và các hồ sơ làm việc.
 • Đánh giá và tư vấn nhằm cải tiến về quản trị doanh nghiệp, hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, kế hoạch ứng phó với các rủi ro hiện hữu cũng như các rủi ro mới phát sinh.
 • Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết và thực hiện các cuộc kiểm toán dựa vào Kế hoạch kiểm toán hàng năm và các nhiệm vụ được giao khác theo yêu cầu.
 • Giám sát việc thực hiện các chuyên đề kiểm toán nội bộ (KTNB) đúng theo kế hoạch đã phê duyệt.
 • Kiểm tra hồ sơ làm việc của của nhân viên.
 • Thảo luận các phát hiện và các khuyến nghị cải thiện với Trưởng Bộ phận.
 • Lập báo báo kiểm toán trình bày về các phát hiện và các khuyến nghị cải thiện.
 • Giám sát chặt chẽ các phòng ban/chi nhánh/cá nhân thực hiện các kiến nghị nhằm cải thiện hoặc khắc phục hậu quả.
 • Thực hiện điều tra gian lận, lập báo cáo và tham gia cuộc họp FNPC.

Job requirement

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiểm toán, Kế toán hoặc các ngành liên quan.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Bảo hiểm/Ngân hàng/Tài chính hoặc ít nhất 3 năm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ, tuân thủ hoặc các lĩnh vực tương tự
 • Thông thạo tiếng Anh (Nói và Viết).
 • Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý cơ bản.
 • Cam kết, phân tích và định hướng kết quả

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: From 28
 • Job type: Permanent

Company Overview

AAA Assurance Corporation

http://www.aaa.com.vn/ Number of employees: 500-999

Officially participating in Vietnam insurance market from Nov 2005, AAA Assurance Corporation has achieved plenty of success through non-stopped efforts. After... View more

Internal Audit Assistant Manager

AAA Assurance Corporation