English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Intern Sale Admin (ismart HCM)

Mô tả công việc

Hỗ trợ làm hợp đồng và những biên bản liên quan đến việc ký hợp đồng với khách hàng cho Team Sales.

Xây dựng, Data map, biểu đồ phục vụ thu thập và xử lý dữ liệu khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để soạn thảo, quản lý và báo cáo tình hình thực hiện các Hợp đồng.

Phối hợp với bộ phận Finance xuất hóa đơn cho khách hàng theo đúng thông tin và yêu cầu từ Sales Team.

Yêu cầu công việc

Sinh viên năm cuối các trường Đại Học Cao đẳng

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh, sử dụng Microsoft, các phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu.

Cẩn thận, chi tiết trong công việc. 

Phúc lợi

Đào tạo